193. Wino stołowe 100ml 5,00 zł
     
194. Carlo Rossi Czerwone 100ml 8,00 zł
(półwytrawne)    
195. Carlo Rossi Czerwone 750ml 50,00 zł
(półwytrawne)    
196. Carlo Rossi Różowe 100ml 8,00 zł
(półwytrawne)    
197. Carlo Rossi Różowe 750ml 50,00 zł
(półwytrawne)    
198. Carlo Rossi Białe 100ml 10,00 zł
(półwytrawne)    
199. Carlo Rossi Białe 750ml 60,00 zł
(półwytrawne)    
200. Choya Silver 100ml 12,00 zł
(słodkie)    
201. Choya Silver 750ml 84,00 zł
(słodkie)    
202. Chineese Plum 100ml 8,00 zł
     
203. Chineese Plum 500ml 40,00 zł
     
204. Chineese Lychee 100ml 10,00 zł
     
205. Chineese Lychee 500ml 50,00 zł
     
206. Grzaniec Galicyjski 100ml 10,00 zł
     
207. 12 Year Aged    
     
208. Lao Jiu 260ml  
     
209. Lychee 600ml  
     
210. Shao Shing Wein 750ml  
     
211. Shuang Jia Fan Chiew 1,5l